گروه مرکزی ستاد مردمی

حسین نصرآبادی
مدیر پروژه
محمد جوانی
طراح وب سایت
پویا دوستدار
برنامه نویس
کیانوش همتیان
سرور
مهدی محبی
محتوا
سید کمال ذاکری
مدیر تیم گرافیک
kamalzak
محدثه علیشاه
تصویرگر
مریم طالب‌نژاد
گرافیست
احمد صفری
مدیر محتوا
فاطمه مهربان
مدیر محتوا
سهیل رمضانی
متخصص سئو