ثبت نام برای تولید پک اقلام بهداشتی و مواد غذایی برای محرومین

به منظور مشارکت در تولید بسته بندی اقلام لطفا تمام قسمت های فرم را به دقت پر نمایید.

مرحله ۱ از ۴ - اطلاعات شخصی

۲۵%
  • لطفا کدملی ۱۰ رقمی خود را به صورت عدد وارد نمایید.