ثبت نام تولید ماسک خانگی

اطلاعات این فرم در اختیار مسئول ستاد در استان شما قرار خواهد گرفت. با شما تماس می گیرند و انشاءلله در خدمت به مردم ایران و مبارزه با کرونا، در کنار شما خواهیم بود.

مرحله ۱ از ۴ - اطلاعات شخصی

۲۵%
  • لطفا اعداد با به صورت لاتین(انگلیسی) وارد نمایید.
  • لطفا کدملی ۱۰ رقمی خود را با اعداد انگلیسی وارد نمایید.